BARANG KIRIMAN

Friday, 1 January 2016

BARANG KIRIMAN

Penyelesaian Barang Kiriman Barang Kiriman Pos (BKP) yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50.00 (lima puluh US dolar) untuk setiap orang per alamat kiriman, diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Terhadap BKP yang melebihi nilai pembebasan tersebut dikenakan Bea Masuk dan PDRI; Barang kiriman tersebut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan […]